Solární systémy

Energetická nezávislost vašich domácností bude čím dál tím více palčivější otázkou, neboť energie se neustále zdražuje. Solární panely nabízejí možnosti, jak ušetřit co možná nejvíce. Budoucnost přeje připraveným, což bezesporu se solárními systémy budete. Počáteční investice se vám vrátí během několika let. Následně poté můžete již vydělávat na své prozíravosti, neboť důvěra v solární panely se vyplatí.

solární kolektor solární kolektory

Solární systémy je možno použít pro ohřev teplé užitkové vody, jako podporu vytápění nebo ohřev vody v bazénu (prostřednictvím tepelného výměníku).

Základ solárního systému tvoří kolektor

Nejčastěji se setkáváme s plochými kolektory s kovovým absorbérem, opatřeným selektivním povrchem a jedním zasklením. Tyto kolektory zcela vyhovují pro ohřev vody po větší část roku. Voda je soustředěna v dobře izolovaném zásobníku a ohřívána teplem přenášeným pomocí teplonosného média z plochých kolektorů, které pracují na principu skleníku. Médium prochází soustavou tenkých trubic uvnitř kolektoru, jejichž malý průměr spolu s izolovanými bočními stěnami kolektoru a reflexní vrstvou vrchní skleněné desky, minimalizují zpětný únik tepla do okolí. Zkušenosti nám ukazují, že pomocí termických plochých kolektorů lze v podmínkách ČR ušetřit až 75% ročních nákladů na ohřev teplé vody. Tyto systémy dokáží pracovat s účinností až 80% , přičemž životnost základních komponentů se pohybuje okolo 30let.

Při nízkých venkovních teplotách, v zimních měsících, nižší intenzitě slunečního svitu nebo pokud potřebujeme vyšší teplotu, jsou výhodnější trubicové vakuové kolektory. Vakuové kolektory jsou vhodné pro vytápění budov, naproti tomu jsou méně vhodné k přípravě TUV (k tomuto účelu se využívají pouze pokud majitel vyžaduje vyšší teplotu vody). Některé vakuové trubicové kolektory jsou opatřeny zrcadlovým koncentrátorem, který dále zvyšuje jejich účinnost. Trubicové vakuové kolektory mají menší tepelné ztráty a tedy vyšší účinnost v nepříznivých podmínkách (malý sluneční svit nebo velký rozdíl teplot mezi ohřívaným médiem a okolím). Jejich nevýhodou jsou dražší vstupní náklady.

Doporučujeme a montujeme osvědčené značky solárních systémů:

Regulus, Viessmann,Vips solar, Immergas, Enbrasolar ...