Kotelny

Plynový kondenzační kotel


Nejmodernější výrobky s maximální účinností ( až 109 % ) určené pro vytápění a ohřev vody.

Všechny kondenzační kotle mají nucený odtah spalin ( TURBO )

Princip využití kondenzačního tepla

V případě konvenčního způsobu vytápění uniká část tepla obsaženého ve spalinách bez užitku do atmosféry a odnáší s sebou až 11 % nevyužité energie. U kondenzačních kotlů jsou tyto spaliny, které obsahují množství horké vodní páry a tím i energie, maximálně využívány. Horké spaliny s vodní párou prochází speciálně upraveným tepelným výměníkem, ve kterém předávají za příslušných podmínek teplo otopné vodě a tím se spaliny a pára ochlazují. Nejvíce energie - kondenzačního tepla, získáme při takovém ochlazení, kdy vodní pára obsažená ve spalinách zkondenzuje. Aby došlo ke kondenzaci, musí být teplota zpětné otopné vody vracející se do speciálního výměníku kondenzačního kotle chladnější, než je tzv. rosný bod vodních par obsažených ve spalinách, tzn. cca pod 55 °C. Tohoto je ideálně docíleno právě u již zmiňovaných nízkoteplotních systémů. Při součtu takto získané energie, tzv. kondenzačního tepla a výhřevnosti zemního plynuje za optimálních podmínek dosažena provozní účinnost až 109 % a v porovnání s klasickými kotli mají tak kondenzační kotle přibližně až o 15 % nižší spotřebu paliva.

 

Elektrokotel

Výhody elektrické energie

  • Celá Česká republika je elektrifikována
  • Elektrokotle neprodukují žádné emise, což je výhodné pro použití např. v chráněných krajinných oblastech nebo tam, kde hrozí časté inverze.
  • Elektrokotle nepotřebují komín ani žádná jiná zařízení pro odvod spalin.
  • Nepotřebují ani vzduch pro spalování jako kotle na jiná paliva.
  • Snadná regulace provozu, rychlá reakce na okamžitou potřebu tepla u přímotopného vytápění
  • Vysoký komfort provozu.

          


Zásobníkové ohřívače vody


Základní rozdělení ohřívačů vody - svislé, vodorovné, stacionární, elektrické a kombinované v objemech od 20 l do 1000 l

Ohřívače jsou určeny hlavně pro domácnosti,veřejná sociální zařízení,kanceláře,obchody a všude tam,kde je potřeba připravit teplou užitkovou vodu za přijatelné náklady. U kombinovaných a nepřítomných ohřívačů je možné ohřát objem zásobníku teplou vodou z jiného zdroje tepla, pomocí výměníku.

                 

Prostorové termostaty, ekvitermní regulátory

Regulátor je rozhraním mezi člověkem a kotlem. Stará se o ideální tepelnou pohodu, o splnění každého individuálního požadavku.

Venkovní teploty se v průběhu dne i topného období stále mění. Aby byla v obytných prostorách udržována rovnoměrná teplota, je třeba topný systém stále regulovat vhodnými regulátory. Prostorové nebo ekvitermní regulátory a jejich příslušenství garantují komfortní a energeticky úspornou regulaci vytápění.

             
 

Další možnosti tepelného zdroje:


kotel na peletky                    kotel na tuhá paliva                        tepelné čerpadlo


                                                                  


Doporučujeme a montujeme osvědčené značky:


Immergas, Thermona, Protherm, Junkers, Baxi, Vaillant, Brotje, Geminox, Viessmann, Dražice, Viadrus, Atmos, Dakon, Ariston