Kombinované topení


  Při kombinovaném topení, se především řeší možnost použití podlahového vytápění v kombinaci s otopnými deskovými radiátory. Nejčastější varianta – podlahové vytápění v přízemí a radiátory v patře. Musí se přihlédnout k tomu,že podlahové topení delší dobu natápí podlahu a delší čas ji potom udržuje,kdežto radiátory fungují opačně. Rychlý náběh teploty v místnosti,ale i rychlé následné zchladnutí. Další rozdíl je v teplotním spádu. U podlahového topení je optimální spád 50/30 °C a u radiátoru je to 75/65 °C.

  Proto je velice důležitá při navrhování kombinovaného topení – regulace, která zajistí maximální komfort topení. Doporučujeme 2 nezávislé topné okruhy, kdy každý okruh bude mít i svůj prostorový termostat,kde si můžeme libovolně nastavit svou teplotní pohodu.

Jedna z možných variant:

Jednotka DIM vysoká/nízká zóna. První zóna je radiátorová, s rozsahem teploty topné vody 25 – 85 °C a druhá nezávislá zóna je podlahová, s rozsahem teploty topné vody 25-45°C.


1. venkovní čidlo 2. kondenzační kotel 3. primární prostorový termostat 4. okruh podlahového vytápění 5. okruh radiátorového topení B2,TA1,TA2. sekundární regulace